• Status-update verbouwing kantine (mei 2023)

  4 mei 2023
 • Beste sportvrienden, leden en sponsoren.

  Het is alweer even geleden dat er een update is geweest over de verbouwingsplannen van de accommodatie. Het lijkt ons dan ook goed om jullie weer eens op de hoogte te houden van de vorderingen.

  Tegenwoordig zijn er nogal wat zaken waaraan een bouwvergunning moet voldoen. Denk daarbij aan berekeningen voor uitstoot van stikstof tijdens en na de verbouwing en in hoeverre het gebouw voldoet aan de huidige energienormen. Hier is redelijk wat tijd in gaan zitten.
  Inmiddels zijn alle berekeningen en bijbehorende tekeningen compleet en ingediend bij de Gemeente. De verwachting is dat de vergunning medio Mei zal worden toegekend.
  Via Sport Zeeland is er in April een energiescan uitgevoerd, om de huidige situatie in kaart te brengen, maar ook om een beeld te krijgen over de situatie wat betreft energiegebruik na de verbouwing. Tijdens deze scan zijn ook een aantal adviezen en opties voorgesteld, wanneer we verder willen verduurzamen.
  De sterke stijging van de energieprijzen heeft ons inmiddels ingehaald en zet de exploitatiebegroting van VVW aardig onder druk. Dit gegeven, maar ook de eindigende mogelijkheden van de BOSA-subsidies én reductie van CO2 uitstoot van sportaccommodaties van overheidswege, hebben ons doen besluiten om verder te investeren in verduurzaming. Dit houdt in dat het ook de intentie is om het gedeelte van de kleedkamers aan te pakken en we zo een volledig gasvrije accommodatie willen realiseren.

  Dit vergt een grotere financiële inspanning, maar heeft een betere exploitatiebegroting voor de vereniging tot gevolg! Kortom, dit is hét moment om door te pakken.
  Afgelopen week hebben we een gesprek gehad met de Gemeente Kapelle en zij steunen onze plannen volledig met de nodige garanties en de intentie om extra middelen ter beschikking te stellen.
  De komende weken zullen we de begroting voor de verbouwing verder vervolledigen en controleren waarna nog een gesprek met de Gemeente zal plaatsvinden.
  Mocht het allemaal lukken, dan hopen we nog voor de zomervakantie een extra Algemene ledenvergadering te beleggen om goedkeuring van de leden te vragen.

  Wij hopen jullie binnenkort weer verder te kunnen informeren over de ontwikkelingen.

  Sportieve groet,

  Bestuur VV Wemeldinge